Giá cả sản phẩm tại cửa hàng đã được liêm yến công khai, minh bạch và có chế độ bảo hành, đổi trả rõ ràng nhằm mục đích nâng cao chất lượng

4